Welkom bij lagere school de Zonnewijzer.

Onze centrumschool, gelegen in het hart van Zonhoven, telt ongeveer 470 leerlingen in het eerste tot zesde leerjaar.

In 2002 zijn de toenmalige meisjesschool ‘Mariaschool’ en de jongensschool ‘Sint-Jozefschool’ samengesmolten tot de Zonnewijzer. Beide vestigingen, op 200m afstand van elkaar, bleven behouden. In de Dorpsstraat 62 zijn de klassen van het eerste en tweede leerjaar, in de Kleine Hemmenweg 2 het derde tot en met zesde leerjaar, alsook het secretariaat en directie.

Onze kleuterschool De Kleurdoos, waarmee wij nauw samenwerken, bevindt zich te Klodsbergweg 9. (meer info via kleurdoos.sgkabaz.be)

De Zonnewijzer wil een school zijn voor iedereen, waarbij we voor elk kind zoveel mogelijk leerwinst nastreven, met oog op gelijke kansen, welbevinden, betrokkenheid en zelfsturing, dit in dialoog met alle belanghebbenden.

Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met onze school via deze site of een persoonlijk gesprek.

Het Zonnewijzerteam.